İş Güvenliği Politikamız

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

S

ağlığa ve hayata saygıyı prensip edinen Asilsan Mühendislik A.Ş. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası aşağıdaki ilkelerden oluşmaktadır.

  • Yürürlükteki İş Güvenliği Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve kabul görmüş standartlara uyum sağlamak
  • Çalışanlarımızın katılımı ile tehlike kaynaklarını belirleyerek kaza risklerini ortadan kaldırmak ve azaltmak amacıyla gerekli önlemleri almak
  • İş Güvenliği bilincinin Kurumsal bir kültür haline dönüşmesi noktasından hareketle; Tüm çalışanlarımızı İş Güvenliği konularında bilinçlendirmek, eğitimle desteklemek, bu konuda kamu çıkarlarını gözeten tüm kuruluşlar ile işbirliği yapmak
  • Acil Durum Planlarını oluşturarak acil durumlar için önlem almak
  • Planlanmış uygulamaları sürekli olarak gözden geçirerek denetlemek ve mümkünse iyileştirmek
  • Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için politikamızı periyodik olarak gözden geçirerek sürekli geliştirme potansiyelimizi arttırmak
  • Çalışanların katılımı ile bilgi alış-verişinde bulunmak ve politikamızı şeffaf bir şekilde paylaşmak
Ofisimizi Ziyaret Edin
Asilsan Ürün Örnek
Görüşmeyi Başlat
1
WhatsApp Hattına Bağlan
Asilsan Mühendislik A.Ş.

Whatsapp'tan bize ulaşabilirsiniz. En kısa süre içerisinde tarafınıza dönüş yapılacaktır.